Voluit leven – hoe dan?

2017-01-23T12:47:14+01:00

Een eetstoornis, het gaat niet over eten. Dat gold ook voor mij. Toch staat herstel van een eetstoornis niet los van herstel van een gezond eetpatroon.

Tijdens mijn laatste behandeling kwam ik aan.